۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه سپید
این آزمایشگاه با مسئولیت فنی دکتر الهه کیهانی و دکتر رعنا امینی مشغول ارائه خدمات تشخیص طبی است.در این آزمایشگاه هم می توانید همه آزمایشهای مربوط به سلامت جنین و تستهای غربالگری را انجام بدهید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)