۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حشمت الله بدوحی
دکتر حشمت الله بدوحی یکی از متخصصان اطفال در شمال تهران است و در بیمارستان کیان فعالیت دارد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)