۰ رأی
شرح خدمات
دکتر جواد غروبی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، متخصص جراحی عمومی (بزرگسالان) و فوق تخصص جراحی و ارولوژی کودکان و نوزادان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)