۰ رأی
شرح خدمات
دکتر علی ماهیار
دکتر علی ماهیار فوق تخصص اطفال و کودکان در بیمارستان آراد می باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)