۰ رأی
شرح خدمات
دکتر ایرج جعفری
دکتر ایرج جعفری فوق تخصص بیماری های اطفال و کودکان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)