۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سیدحسن حسن پور
متخصص نوزادان
فوق تخصص مغز واعصاب اطفال (نورولوژی)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)