۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر آوید میرشکرایی
متخصص بیماری های کودکان
کنترل رشد و تغذیه نوزادان، شیرخواران و کودکان
تشخیص و درمان انواع بیماری های عفونی کودکان
پزشک متخصص کلینیک تخصصی کودکان بیمارستان مهراد
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)