۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حمیدرضا توکلی

درمان و بررسی علل کم خونی
درمان و بررسی علل کوتاهی قد و کم وزنی
بررسی و درمان آلرژی
ارائه برنامه غذایی برای کودکان و بزرگسالان
امکان وصل سرم برای کودکان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)