۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمود سعیدا
دکتر محمود سعیدا
متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی کودکان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)