۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مریم السادات بنی هاشمی
متخصص کودکان ونوزادان
درمان آلرژی و بیماری های گوارش
بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)