۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمود ثقفی
متخصص بیماری های کودکان
تشخیص و درمان بیماری های اطفال
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)