۰ رأی
شرح خدمات
دکتر منیره توحید رهبری
متخصص دندانپزشکی اطفال
انجام کلیه امور درمانی دندانپزشکی کودکان
درمان کودکان کم توان تحت بیهوشی عمومی
ارتودنسی پیشگیری
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)