۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مجید صالح
دکتر مجیدصالح در رشته تخصصی جراحی دهان و فک و صورت در دانشگاه علوم پزشکی همدان پذیرفته شد و پس از طی دوران اموزش تخصصی از سال ۱۳۹۰ در زمینه جراحی دهان و فک و صورت مشغول طبابت می باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)