۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان  شهدای یافت آباد
این بیمارستان در سال ۱۳۵۴ و به عنوان مرکز بازپروری معتادان زیر نظر انجمن توانبخشی ایران شروع به کارکرد. بیمارستان شهدای یافت آباد از سال ۱۳۵۸ به عنوان بیمارستان عمومی زیر نظر سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان تهران فعالیت می کند. این مرکز با ۱۱۹ تخت فعال و ۲۰۰ تخت مصوب در بخشهای زنان و زایمان، داخلی و جراحی مردان و زنان، سوختگی حاد، عفونی، ایزوله تنفسی، زایشگاه ، قلب ، CCU، Post CCU، ICU، ICUسوختگی و همودیالیز فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)