۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مریم پارسا
دندانپزشک عمومی
درمان پوسیدگی دندان
درمان بیماری های دهان و دندان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)