۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر یسرا صفیعی
درمانهای ايمپلنت در اين مركز به صورت كاملا تخصصی و با استفاده از ايمپلنت های آلمانی bego انجام ميشود كه حداكثر موفقيت درمان را بدنبال دارد.و همچنين درمانهای اصلاح طرح لبخند كه تركيبي از هنر دندانپزشک و كامپوزيت ميباشد با استفاده از كامپوزيت های ايتاليايی ENA, ای پی اس ايمپرس و كازمودنت آمريكايی انجام ميشود كه نهايت زيبايی رابه مراجعين محترم هديه ميكنيم.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)