۰ رأی
شرح خدمات
 مرکز دندانپزشکی کودکان دکتر صدیق اورعی
دندانپزشكی كودكان و نوجوانان با استفاده از تكنيک های كنترل رفتاری و روانشناسی
دندانپزشكی ترميمی زيبايی
بازسازی طرح لبخند با استفاده از كامپوزيت ونير ولامينيت
سفيد كردن دندانهاي طبيعي با روش بليچينگ
بدون بيهوشی در محيطی آرام و دانشين
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)