۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر نرگس فهامی
متخصص جراحی لثه و ایمپلنت
جراحی و درمان بیماری های لثه
جراحی افزایش طول تاج
جراحی کاشت دندان (ایمپلنت)
با بهترین برندهای شناخته شده
پیوند سینوس، بازسازی استخوان
چراحی پیوند لثه
جراحی دندان عقل و نهفته
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)