۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان کسری
اولین نوزاد این بیمارستان خصوصی ساعت ۹:۳۰ صبح شانزدهم فروردین ۱۳۷۹ به دنیا آمد.بیمارستان کسری بخش زنان و زایمان مجهز و پیشرفته ای دارد.بخش زنان دارای دوازده تخت می باشد و شامل دو اتاق خصوصی ، دو اتاق دو تخته ، دو اتاق سه تخته است. اتاق زایمان با چهار تخت لیبر به مجهزترین و جدید ترین وسایل تجهیز شده و امکان استفاده از بی حسی اپی دورال و گاز آنتونوکس جهت زایمان بی درد ، بهره گیری از تلویزیون و ویدئو ، کتب و جزوات آموزشی جهت آموزش مادران ،حضور مدوام و ۲۴ ساعته خانم های ماما، جهت انجام معاینات اولیه و نیز آموزش و راهنمایی خانمهای باردار بصورت حضوری و تلفنی ، امکان انجام عمل سزارین در صورت بروز وضعیت اورژانس و نیز اعمال جراحی کوچک از جمله تسهیلات ویژه اتاق زایمان می باشد
×
۶ / ۱
۶ / ۲
۶ / ۳
۶ / ۴
۶ / ۵
۶ / ۶
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)