۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان امیراعلم
بیمارستان امیر اعلم در سال ۱۳۲۲ و به همت دکتر امیر اعلم راه اندازی گردید. پیش از آن، این بیمارستان در سال ۱۲۹۷ هجری شمسی به عناون بیمارستان زنان و زایمان مورد استفاده قرار می گرفت. این بیمارستان به تدریج گسترش یافت و در سال ۱۳۹۵ به مجتمع بیمارستانی تخصصی و فوق تخصصی امیر اعلم تغییر یافت. این مجتمع دارای بخشهای گوناگونی از جمله بخشهای گوش، حلق و بینی، بخش داخلی(غدد، خون و انکولوژی، بیماریهای عفونی، داخلی کلیه(نفرولوژی)، بیماریهای مغز و اعصاب(نورولوژی)، قلب(کاردیولوژی) و...)، بخش جراحی عمومی، بخش جراحی پلاستیک، بخش آسیب شناسی(پاتولوژی)، بخش تصویربرداری و بخش بیهوشی می باشد. این مجتمع پس از بیمارستان سینا، قدیمی ترین بیمارستان در تهران می باشد.
در حال حاضر بیش از ۸۰۰ نفر در این مجتمع بیمارستانی مشغول به کار می باشند که از این تعداد ۵۵ نفر پزشکان هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)