۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مسعود موحدی
فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی (آلرژی و ایمونولوژی بالینی)
تخصص بیماری‌های کودکان
دکترای حرفه‌ای پزشکی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)