۰ رأی
شرح خدمات
مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره ارغوان
دکتر هادی هاشمی رزینی
روانشناس کودک و نوجوان
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
کلید واژه ها: ADHD (بیش فعالی و نقص توجه)، اضطراب کودکان، مهارت های زندگی کودکان، فرزند پروری، اتیسم، اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)