۰ رأی
شرح خدمات
مرکز جامع توانبخشی نویدعصر
مرکز نوید عصر بعنوان یکی از مراکز وابسته به مؤسسه، فعالیتهای خود را از تیرماه ۱۳۸۴ آغاز نموده است. این مرکز با به کارگیری نیروهای تخصصی کارآمد و بهره گیری از تجربیات و دست آوردهای جهانی به منظور ارتقای سطح سلامتی کودکان در قالب بخشهای «پایش رشد کودکان » ،« آموزش روزانه به کودکان زیر ۶ سال دارای مشکلات ذهنی »، « اختلال یادگیری » ، « آموزش نمونشی » و بخش جامع توانبخشی در جنوب تهران فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)