۰ رأی
شرح خدمات
بازتواني و توان بخشي بیمارستان فوق تخصصی نور افشار
معتبرترین بیمارستان فوق تخصصی به واسطه ارایه بالاترین مراقبت‌های ایمن، با کیفیت و بیمار محور در سطح کشور بیمارستان منتخب و بهترین مرکز ارجاع بیماران دارای مشکلات حرکتی شامل اختلالات عضلانی اسکلتی و ستون فقرات در سطح کشور به خاطر نوع و کیفیت خدمات بیمارستان منتخب ورزشکاران و بهترین مرکز ارجاع ورزشکاران آسیب دیده در سطح کشور به خاطر نوع و کیفیت خدمات مرکزی شناخته شده در حیطه آموزشی، درمانی و پژوهشی در زمینه بازتوانی و پزشکی ورزشی در سطح قاره آسیا
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)