۰ رأی
شرح خدمات
مرکز جامع توانبخشی امیرکبیر
مرکز توانبخشی امیرکبیر پس از کسب مجوز رسمی از سازمان نظام پزشکی بابکارگیری کارشناسان ارشد باتجربه توانبخشی فعالیت خود را آغاز نموده است.مدیریت و مسئولیت فنی مرکز توانبخشی امیرکبیر جناب آقای میثم شمس کارشناس کاردرمانی و دانشجوی کارشناس ارشد کاردرمانی هستند .این مرکز با توجه به نیاز ویژه کودکان به توجه گروهی به درمان توانبخشی در اختلالات رشدی کودکان بنیانگذاری شده است و در راستای اهداف کلی فدراسیون بین المللی کاردرمانی و گفتاردرمانی،خدمات توانبخشی خود را ارائه می دهد.
اهداف اولیه راه اندازی مرکز امیرکبیر:
ایجاد مراکز کاردرمانی تخصصی در حوزه اختلالات با شیوع بالاتر مانند اوتیسم.
تشکیل گروه تحقیقاتی-بالینی به منظور استفاده بیشتر از تحقیقات در درمان توانبخشی عصبی کودکان.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)