۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمود سوادکوهی
متخصص و جراح گوش ، حلق و بینی
جراح زیبایی بینی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)