۰ رأی
شرح خدمات
آکادمی هوشمند پرسیا
آکادمی ورزشی پرسیا دارای دو سالن مجزا برای بانوان و آقایان که هر کدام دارای دستگاه های مجهز و به روز با برند های معتبر impulse , body solid, body strong , matrix می باشد. باشگاه ورزشی پرسیا دارای سه نوع دستگاه ورزشی می باشد که شامل دستگاه های هوازی ، دستگاه های سیم کش و دستگاه های وزنه آزاد می باشد که مربی طبق هدف ورزشی هر شخص ترکیبی از حرکات را به هنرجویان عزیز ارائه می دهد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)