۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان کیان تهران
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیان بیمارستانی خصوصی است.این بیمارستان در بخش زنان و زایمان تجهیزات مدرن و پیشرفته ای دارد.کلیه خدمات شبانه روزی شامل خدمات پزشکی ،پرستاری ، بهداشتی ، حمایتی و مراقبتی و بازتوانی که شامل :
تست ریه ،تست ورزش ،اکو ،نوار مغز ،بیماریهای جنرال و عفونی، جراحی مغزو اعصاب ،جراحی عمومی ،زایمان ، نوزادان ،اورتوپدی ،رادیولوژی، ارولوژی، قلب و عروق ، گوارش (آندوسکوپی و کلنوسکوپی)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)