۰ رأی
شرح خدمات
 بیمارستان ولیعصر(عج) ناجا
بیمارستان ولیعصر(عج) ناجا سال ۱۳۴۶ افتتاح شده است. این بیمارستان دولتی درحال حاضر با ۲۷۴ تخت فعال ، ۱۹ بخش بستری ، ۳۵ درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی به کلیه کارکنان نیروهای انتظامی ،نیروهای مسلح خانواده هایشان و همچنین مددجویان و مراجعین آزاد مشغول ارائه خدمات است. بیمارستان از سال ۱۳۹۰ در طی سه سال متوالی رتبه درجه یک عالی ارزشیابی را از معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتی به دست آورده است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)