۰ رأی
شرح خدمات
دکتر شهریار یحیوی
۱- استادیار بخش گوش ، حلق و بینی بیمارستان حضرت رسول اکرم
۲- استادیار بخش گوش ، حلق وبینی بیمارستان فیروزگر
۳- عضو انجمن جراحان بینی ایران
۴- عضو انجمن جراحان گوش ، حلق وبینی ایران
۵- عضو شورای اموزشی دانشکده پزشکی
۶- عضو EDO دانشکده پزشکی
۷- عضو کمیته ارزیابی دستیاران و فارغ التحصیلان داخل وخارج کشور
۸- عضو نیمه وقت مرکز تحقیقات گوش ، حلق وبینی دانشگاه
۹- مدیر برنامه دستیاری Program Director
۱۰- معاون آموزشی گروه گوش ، حلق وبینی
۱۱- سرپرست کمیته امتحانات گروه گوش ، حلق وبینی دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۲- مسئول اتاق عمل گوش ، حلق و بینی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
سوابق کاری و بالینی :
متخصص و جراح گوش ، حلق و بینی بیمارستان حضرت رسول اکرم از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸
متخصص و جراح گوش ، حلق و بینی بیمارستان فیروزگر از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸
متخصص و جراح گوش ، حلق و بینی بیمارستان کسری از سال ۱۳۸۱ تا کنون
متخصص و جراح گوش ، حلق و بینی بیمارستان عرفان از سال ۱۳۸۸ تا کنون
متخصص و جراح گوش ، حلق و بینی بیمارستان یاس تهران از سال ۱۳۹۲ تا کنون
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)