۰ رأی
شرح خدمات
مرکز پزشکی هسته ای دکتر افتخاری
دکتر محمد افتخاری (متخصص پاتولوژی و پزشکی هسته ای، استاد)
در پزشکی هسته ای روش های تشخیصی مختلفی از جمله در بیماری های قلبی عروقی، تشخیص و مرحله بندی سرطان ها، و درگیری استخوانی انجام می شود و در بعد درمانی نیز در بیماری های تیروئید و سرطان ها کاربرد فراوانی دارد.
در این مرکز خدمات آزمایش تیروئید و اسکن هسته ای ارائه می گردد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)