۰ رأی
شرح خدمات
دکترداریوش مرزبانی
دکترداریوش مرزبانی متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
جراحی پروستات از طریق مجرای ادراری و به طور بسته و بدون شکاف روی بدن بیمار و بدون اثر منفی روی توانایی جنسی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)