۰ رأی
شرح خدمات
دکتر عبدالمجید حاجبی
دکتر عبدالمجید حاجبی
متخصص اورولوژی
پزشکی عمومی، تهران، ۱۳۶۳
بورد تخصصی اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۷۲
سابقه طبابت از سال ۱۳۷۲
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)