۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مهدی بنائی
دکتر مهدی بنائی فوق تخصص کلیه و مجاری ادرار
دکتر بنائی اقدامات جراحی خود را در بیمارستان شهرام انجام می دهد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)