۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مژگان کریمی زارچی
دکتر مژگان کریمی زارچی
متخصص و جراح زنان و زایمان، فلوشیپ آنکولوژی زنان
دکتر کریمی اقدامات جراحی خود را در بیمارستان لاله و رسول اکرم انجام میدهد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)