۰ رأی
شرح خدمات
کلینیک پستان بیمارستان شهرام
کلینیک پستان بیمارستان شهرام (سجاد) زیر نظر جراحان متخصص و مجرب است. ماموگرافی، سونوگرافی و داپلر پستان از جمله اقداماتی هستند که مطابق با آخرین استانداردها و دانش روز در کلینیک پستان انجام می شوند.
سرطان پستان یکی از سرطان های شایع در زنان است. این سرطان در صورتی که به موقع تشخیص داده شود به راحتی قابل درمان است. در صورت متمرکز بودن بافت سرطانی معمولاً از ترکیبی از عمل جراحی (لامپکتومی)، شیمی درمانی و رادیوتراپی استفاده می‌گردد. ماموگرافی نیز در تشخیص این بیماری نقش محوری دارد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)