۰ رأی
شرح خدمات
دکتر بهزاد رحمانی
پزشک نمونه سال ۱۳۸۰، ۵ سال مطب بعنوان پزشک عمومی، ۳ سال مطب بعنوان جراح عمومی،۲۴ سال مطب بعنوان فوق تخصص جراحی توراکس،ویزیت ۸۰۰۰۰ بیمار،انجام ۱۲۰۰۰ عمل جراحی عمومی،انجام ۶۰۰۰عمل جراحی توراکس خدمات ویژه :ازبنیانگذاران انجمن فوق تخصصی جراحان توراکس ایران،از بنیانگذاران انجمن جراحان عمومی ایران،از بنیانگذاران انجمن صنفی جراحان عمومی ایران، از بنیانگذاران جامعه انجمنهای گروه پزشکی ایران، از بنیانگذاران موسسه اخلاق پزشکی ایرانیا ( ماپا )، بنیانگذار و طراح کلینیک های جراحی محدود در ایران،عضو شورای مرکزی موسسه حامیان جامعه مدنی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)