۰ رأی
شرح خدمات
دکتر افسانه آقازاده نائینی
متخصص زنان و زایمان
حوزه تخصصی بیماری های زنان و زایمان، کنترل حاملگی، جراحی های لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)