۰ رأی
شرح خدمات
دکتر نسیمه کمالی
دکتر نسیمه کمالی متخصص زنان و زایمان در بیمارستان نیکان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)