۰ رأی
شرح خدمات
دکتر صدیقه اخوان طبیب
دکتر صدیقه اخوان طبیب
متخصص زنان و زایمان و نازایی
بیمارستان های طرف قرارداد:خاتم الانبیا و پاسارگاد
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)