۰ رأی
شرح خدمات
پروفسور فریبا الماسی
پروفسور فریبا الماسی متخصص زنان و زایمان
جراحی لاپاروسکوپیک و کولپوسکوپی از فرانسه
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)