۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه چهر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی چهر یکی دیگر از آزمایشگاههای معتبر و مجهز در تهران است. این آزمایشگاه با مسئولیت فنی دکتر رحیمی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند. برای همه آزمایشهای لازم دوران بارداری مثل سلامت جنین و غربالگری های سه ماهه اول و دوم می توانید به این مرکز مجهز مراجعه کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)