۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فرهاد محولاتی شمس آبادی
دکتر فرهاد محولاتی شمس آبادی متخصص كودكان
بیماری های مغز و اعصاب کودکان (نورولوژی کودکان)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)