۰ رأی
شرح خدمات
دکتر ابراهیم اخوان
دکتر ابراهیم اخوان متخصص اطفال
فوق تخصص بیماری ها کودکان
پزشک مقیم بیمارستان شهرام
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)