۰ رأی
شرح خدمات
دکتر بهشته النگ
دکتر بهشته النگ متخصص کودکان
فوق تخصص تغذیه و رشد کودک
دکترای تغذیه،استادیار مفید
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)