۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مهرنوش حساس یگانه
دکتر مهرنوش حساس یگانه
فوق تخصص روماتولوژي
پزشک مقیم بیمارستان مفید و بیمارستان اختر
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)