۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه هروی
آزمایشگاه پاتوبیولوژی هروی یکی از مراکز مجهز پاتوبیولوژی و تشخیص طبی در شمال تهران است. این مرکز زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند و می تواند گزینه مناسبی برای غربالگری های دوران بارداری و آزمایشهای سلامت جنین باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)