۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه هیوا
آزمایشگاه پاتوبیولوژی هیوا سال ۱۳۸۷ تاسیس شده است. در این آزمایشگاه کلیه خدمات تشخیص طبی ، پاتولوژی ، سیتولوژی و ایمونوهیستوشیمی ارائه می شود. دکتر آزیتا میرچی پاتولوژیست، دکتر رویا حاج محمدی پاتولوژیست مسئولین فنی این آزمایشگاه هستند. این مرکز تشخیص طبی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند. برای انجام همه غربالگری های دوران بارداری و سلامت جنین می توانید به این مرکز مراجعه کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)