۰ رأی
شرح خدمات
دكتر پيمان عشقي
دكتر پيمان عشقي
فوق تخصص هماتولوژی اطفال
استاد بیمارسان فوق تخصصی بیمارستان مفید
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)