۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه گلستان
آزمایشگاه گلستان یکی دیگر از مراکز تشخیص طبی مجهز در شمال شهر تهران است. دکترطیب زاده و دکتر مصطفوی مسئولی فنی این آزمایشگاه هستند که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند. برای انجام همه آزمایشهای روتین دوران بارداری می توانید به این مرکز مراجعه کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)